Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Počátky firmy sahají do roku 1992, kdy jsem jako fyzická osoba založil firmu na zpracování kabelů a barevných kovů s důrazem na zpracování odpadních kabelů. Podnikání jsem začínal v prostorech malé dílny v Kyšicích, což se záhy ukázalo jako nedostačující a tak jsem koupil objekt v Chrástu u Plzně v blízkosti vlakového nádraží, kde podnikám až do současné doby. Zakoupený objekt byl v katastrofálním stavu, jednalo se o dřevěnou halu z roku 1966 s půlkulatou střechou, zvanou Surabaj, kde Škoda n. p. dříve připravovala kompresory na export do SSSR, a několik přilehlých zdemolovaných objektů. Rovněž okolní komunikace a plochy byly nezpevněné a hlinité.

Začátky byly velmi těžké a potýkal jsem se s celou řadou potíží. Nicméně postupně jsem opravoval a přestavoval rozpadlé objekty a vytvářel zázemí pro první zaměstnance. Koupil jsem starší nákladní automobil s hydraulickou rukou a začal svážet kabely ke zpracování. Firma se začala pomalu rozjíždět a tak jsem si pronajal a později i zakoupil první granulační linku REDOMA. Tento stroj byl pro firmu stěžejní, pracoval na principu rozdílné měrné hmotnosti mědi (hliníku) a plastu v rozemleté směsi. Výsledkem zpracování byl čistý měděný(hliníkový) granulát, který byl výborně prodejný a současně byl využitelný i plast. Tato linka REDOMA byla vhodná pro jemné kabeláže např. z automobilů nebo drobného elektrošrotu. Některé kabely bylo ale nutné zpracovávat na páracích strojích a tak jsem neustále rozšiřoval vybavení dílny o nové stroje.

Do roku 1999 jsem za plného chodu výroby ukončil základní rekonstrukce objektů, přeložku vodovodního řadu pro obec, zpevnil nejdůležitější komunikace a plochy, vytvořil zpracovatelské zázemí pro několik stálých zaměstnanců. Kromě zpracování kabelů jsem v části zrekonstruované budovy rozběhl i výrobu elektrických rozvaděčů.

Velkou výzvou pro mě bylo uspění v r. 2000 ve výběrovém řízení na odvoz odpadu z Českého Telecomu. Byl jsem si vědom, že se jedná o krátkodobou záležitost, která je však pracovně i organizačně velmi náročná. Za to, že jsem zakázku zvládl velmi dobře, hovoří i skutečnost, že jsem výběrové řízení Českého Telecomu vyhrál i pro další období.

V souvislosti s dynamickým rozvojem firmy jsem od roku 2005 přesunul zpracování kabelů a kovů do firmy FERMET s. r. o., kde jsem jediným společníkem. Nová doba a rozvíjející se firma vyžadovala změnu celého systému řízení, navýšení zaměstnanců, vystavění nové správní budovy a rozšíření sociálního zázemí. Současně jsem pokračoval ve zpevňování povrchů venkovních skladovacích a logistických prostorů. Nakupoval jsem další technologická zařízení, rozšířil jsem výrobu o 4 granulační linky, 2 předdrtiče kabelů, 8 páracích strojů, 3 nákladní a 2 užitková auta, 4 vysokozdvižné vozíky a bagr UNC, různé druhy hydraulických nůžek. Neustále jsem vylepšoval zařízení na vytěžení zbytkové mědi z kabelové drtě. V současné době firma disponuje 2 certifikovanými mostovými váhami, vstupní do 30 t a kamionovou do 60 t.

Z důvodu neustálého rozšiřování firmy a narůstající potřeby zpracovávat též odpadní plasty jsem v roce 2006 založil firmu GZR plast s. r. o.

Moje činnost a celá výroba je založena v souladu s láskou k přírodě, zpracováváme odpady, které by byly jinak těžko odbouratelné. Za léta svého podnikání jsem vytvořil expandující a prosperující rodinnou firmu se stálými zaměstnanci a s úctou k přírodě.